The Catholic Diocese of Homa Bay has five Deaneries namely; Asumbi, Mawego, Rapogi, Isibania and Mirogi.

Asumbi Deanery

Asumbi, Homa-bay, Nyalieng'a, Rongo, Sindo, Wandiji.

Isibania Deanery

Isibania, Migori, Mabera, Kehancha, Kegonga, Ntimaru.

Mawego Deanery

Mawego, Kendu-Bay, Oriang', Oyugis, Raruowa

Mirogi Deanery

Ang'iya, Kadem, Mirogi, Nyarongi

Rapogi Deanery

Awendo, Macalder, Kadem, Osogo, Rakwaro, Rapogi, Ulanda

Tonga Deanery

Tonga, Karungu, Kakrigu, Mbita, Mfang'ano